Visie

Visie

Bij het ontwerpen vertrekken we steeds vanuit het aangereikte programma en proberen we dit zo helder mogelijk, in samenspraak met de klant, naar architecturale ruimte te vertalen.

Aandachtspunten zijn:

  • “Thinking out of the box” is steeds een uitdaging in het ontwerpproces, zowel wat betreft de vormgeving als wat betreft de algemene conceptuele benadering.
  •  We vertrekken bij het ontwerpen vanuit de omgeving en streven naar integratie. 
  • “Less is more”, bij de uiteindelijke vormgeving wordt zuiverheid nagestreefd.