Nieuwbouw woningen

We bestuderen vooraf de mogelijkheden die het terrein biedt, de oriëntatie en de stedenbouwkundige voorschriften. We evalueren de wensen van de toekomstige bouwheer in relatie tot het beschikbare budget. Zo proberen we, in dialoog met de opdrachtgever, tot een project met een architecturale meerwaarde te komen.