Visie

Bij het ontwerpen vertrekken we steeds vanuit het aangereikte programma en proberen we dit zo helder mogelijk, in samenspraak met de klant, naar architecturale ruimte te vertalen.

Aandachtspunten zijn:

  • “Thinking out of the box” is steeds een uitdaging in het ontwerpproces, zowel wat betreft de vormgeving als wat betreft de algemene conceptuele benadering.
  •  We vertrekken bij het ontwerpen vanuit de omgeving en streven naar integratie. 
  • “Less is more”, bij de uiteindelijke vormgeving wordt zuiverheid nagestreefd.