Werkwijze

In een eerste vrijblijvend gesprek worden de wensen van de bouwheer getoetst aan de mogelijkheden van het terrein en de stedenbouwkundige voorschriften.

In functie van de specifieke wensen kan een architectuuropdracht bestaan uit:

 • Opstellen van een voorontwerp
 • Uitwerken van een ontwerp incl. 3D presentatie
 • Opstellen van een bouwaanvraag
 • Technisch uitwerken van het dossier
 • Opstellen van lastenboek en meetstaat
 • Medewerking bij aanbesteding
 • Opvolging van werken
 • Nazicht rekeningen
 • Bijstand oplevering

 

Elk ontwerp voldoet aan de actuele normen:

 • Energieprestatieregelgeving
 • Ventilatie
 • Bouwknooppunten
 • Brandveiligheid
 • Enz. …

 

Alle projecten worden 3D uitgewerkt dmv de gespecialiseerde bouwkundige software.

De specifieke 3D-aanpak is zowel op het niveau van het gebouw (ARCH), als van de technieken (MEP), en resulteert in een totaal Building Information Model (BIM) gecombineerd met een fotorealistische weergave van het project.

Dit geeft voor de bouwheer een duidelijk begrijpbare “digitale maquette”. Ook in de communicatie met de aannemer heeft deze werkwijze grote voordelen.

De werkwijze voorziet een classificering en ordening volgens nationale en internationale standaarden, zodat de communicatie met andere bouwpartners vlot verloopt.